INDYWIDUALNY SERWIS OBSłUGI GWARANCJI KONTRAKTOWYCH

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe są jednostronnym zobowiązaniem Ubezpieczyciela do zapłaty określonego świadczenia pieniężnego, na rzecz podmiotu wskazanego w dokumencie gwarancji - czyli Beneficjenta.

Gwarancja zapłaty wadium

Dzięki gwarancjom zapłaty wadium podmioty mają możliwość składania ofert w wielu przetargach bez angażowania własnych środków finansowych, które byłyby zablokowane w okresie związania ofertą. Gwarancja jest także potwierdzeniem wiarygodności podmiotu uczestniczącego w przetargach

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Dzięki gwarancji dobrego wykonania kontraktu Wykonawca:

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Dzięki gwarancji Wykonawca:

Gwarancja jest istotnym elementem zabezpieczającym Beneficjenta przed stratami wynikającymi z konieczności poniesienia kosztów napraw gwarancyjnych.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Dzięki gwarancji Wykonawca może otrzymać zaliczkę, która umożliwi ograniczenie zaangażowania własnych środków w finansowanie oraz potwierdzanie wiarygodności wobec Beneficjenta.

Gwarancja zapłaty długu celnego

Gwarancja zapłaty długu celnego przyśpiesza i upraszcza dokonywanie formalności związanych z odprawami celnymi, ponieważ pozwala na wielokrotne odprawy w ramach odnawialnej sumy gwarancyjnej. Ponadto gwarancja ta daje możliwość obrotu towarowego bez konieczności zamrażania własnych środków finansowych, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie finansami firmy. Gwarancja zapłaty długu celnego potwierdza wiarygodność i prestiż importera.

Gwarancja należytego wykonania umowy

Dzięki gwarancji należytego wykonania umowy Wykonawca:

Wiadomość została wysłana pomyślnie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

(032) 225 76 65
(032) 225 83 73

Wyślij do nas email!

Podaj swój numer telefonu, a bezpłatnie oddzwonimy

Dane firmy

Kancelaria ubezpieczeniowa "KONTRAKT"

ul.Zapłocie 7

41-403 Chełm Śląski

Czynne Pon.-Pt. 900-1700

(032) 225 83 73 - Biuro

501 43 77 33 - Teresa Szymańska

501 780 514 - Urszula Szymańska

Informacje kontaktowe

s.c.kontrakt@gmail.com

gwarancje.kontrakt@gmail.com