UBEZPIECZ SIĘ Z NAMI

Ubezpieczenia Rolne

Jeśli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne, to masz obowiązek ubezpieczyć Twoją odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania tego gospodarstwa oraz budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna Rolnika oraz każdej osoby pracującej w gospodarstwie rolnym, która wyrządziła szkodę związaną z posiadanym przez Rolnika gospodarstwem rolnym.

Ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby trzecie, za szkody na tych osobach lub ich mieniu, związanie z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez Ubezpieczonego.

Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, rolnicy są obowiązany wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest każdy budynek o powierzchni powyżej 20 m2 (określony w Prawie Budowlanym), będący własnością Ubezpieczonego i wchodzący w skład gospodarstwa rolnego. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych nie są objęte:

Ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody, czasami utratę całego Twojego dorobku. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, będziesz obowiązany wnieść opłatę na rzecz gminy.

Dobrowolne ubezpieczenie dla rolników

Jeśli jesteś rolnikiem i chcesz w pełni zabezpieczyć swoje mienie, przedstawimy Ci Pakiet ubezpieczeń dobrowolnych który umożliwi Ci dopasowanie konkretnych ubezpieczeń do Twoich potrzeb, także jako rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeń obowiązkowych.

Ubezpieczenie obowiązkowe możesz rozszerzyć o zdarzenia chronione tylko w ubezpieczeniu dobrowolnym. W Pakiecie możesz ubezpieczyć:

Wiadomość została wysłana pomyślnie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

(032) 225 76 65
(032) 225 83 73

Wyślij do nas email!

Podaj swój numer telefonu, a bezpłatnie oddzwonimy

Dane firmy

Kancelaria ubezpieczeniowa "KONTRAKT"

ul.Zapłocie 7

41-403 Chełm Śląski

Czynne Pon.-Pt. 900-1700

(032) 225 83 73 - Biuro

501 43 77 33 - Teresa Szymańska

501 780 514 - Urszula Szymańska

Informacje kontaktowe

s.c.kontrakt@gmail.com

gwarancje.kontrakt@gmail.com